- tenkí klienti

Tenkí klienti

Prečo HW tenkí klienti?

Technológia tenkých klientov od spoločnosti Microsoft a Citrix, ktorá využíva terminálový server je riešením, ktoré kladie na koncové zariadenia nízke nároky. Plne postačuje počítač s prvými Pentium procesormi a VL Bus grafickou kartou (VL Bus je predchodca PCI zbernice). V prípade počítačov, ktoré sú staršie ako Pentium počítače je limitujúcim faktorom rýchlosť grafického subsystému, ktorý je najslabšou a najpomalšou časťou počítača. Dôležitou charakteristikou tenkých klientov je, že na strane koncového zariadenia sa neinštalujú a nespúšťajú iné aplikácie ako ICA klient.

Od HW zariadenia teda nie potrebný a ani neskôr, po zmene aplikačného vybavenia, nebude vyžadovaný vysoký výkon. Je teda zrejmé, že klasické počítače sú plne schopné nasadenia vo funkcii tenkých klientov, avšak ich nevýhodou je komplikovaný operačný systém, rotujúce komponenty a ťažšie spravovateľný lokálny operačný systém (väčšinou Windows). Kompletný remote management vzdialených zariadení je nákladný a zriedkakedy plne funkčný. HW tenký klient predstavuje stabilné riešenie znižujúce TCO. Neveríte? Pozrite si postreh z IKEA, detail z nášho života

Nevýhodu lokálneho operačného systému počítača (napríklad W95, W98...) vyrieši nasadenie TC-IDE zariadenia s Linux OS. Tým sa odstránia bolesti so správou Microsoft OS, vírmi, možnosťami rozladenia nastavení užívateľmi a pod.

7 dôvodov pre tenkých klientov

1. Cena

Tenký klient je lacnejší ako počítač Cena tenkých klientov je nižšia ako cena počítačov, pričom v cene tenkého klienta je remote management SW, cena operačného SW a cena HW. Navyše je cena tenkého klienta nižšia, pretože náklady na vlastnenie tenkého klienta a jeho správu sú nižšie ako je to pri vlastnení počítača a to najmä z týchto dôvodov:

Tieto skutočnosti potvrdzujú nielen porovnania renomovaných spoločností ako napríklad IDC, ale aj samotný nárast podielu tenkých klientov z celkového počtu používaných zariadení.

2. Bezpečnosť

Tenký klient je jedno z najbezpečnejších riešení vôbec. Na koncovom zariadení je možné overovať klienta na základe mena, hesla, tokenu, smart kariet, grid kariet, USB kľúčov a pod. To znamená, že viete presne identifikovať kto sa hlási na zariadenie a následne viete presne definovať čo a ako bude mať právo používať. Principiálne ostáva na strane datacentra všetko, čo môžete sprístupniť a používateľovi sprostredkujete aplikáciu (iba jej obraz, nie samotné dáta)

3. Management

Tenký klient sa nakonfiguruje sám (!) a klient pracuje za 10 sekúnd po zapojení. Pokiaľ sa nepokazí samotný hardware (ktorý nemá rotačné časti), viac o ňom nebudete počuť. Konfiguráciu tenkého klienta pripravíte centrálne prostredníctvom FTP servera (konfiguračný súbor s obecnou konfiguráciou na niekoľko riadkov, prípadne špecifické užívateľské konfiguračné súbory), alebo prostredníctvom remote management SW, ktorý sa dodáva ako súčasť dodávky v cene zariadenia.
SW umožňuje pokročilú správu, remote management, inventarizáciu a pod. Pokiaľ sa napríklad použije Wyse S10 klient, postačuje nastaviť DHCP, ktorý pridelí nielen IP adresu, ale aj adresu FTP servera (s menom a heslom), kde pripravíte konfiguračný súbor a Vaša práca je ukončená. Stačí zapojiť klienta (Wyse S10) do siete a všetko sa automaticky nakonfiguruje a za 10 sekúnd môžete pracovať! Upgrade OS tenkého klienta je realizovaný centrálne, nevyžaduje odstávku zariadenia na viac ako pár sekúnd a je realizovaný bez potreby upgrade HW tenkého klienta.

4. Stabilita

Tenký klient sa nedá užívateľom pokaziť a rozladiť (a to ani cielene ani náhodou) Nastavenie tenkého klienta Vám umožňuje zaradenie používateľa do skupiny, ktorá nedovoľuje užívateľovi čokoľvek pozmeniť a rozladiť, nieto ešte doinštalovať. Rovnako je možné používateľa zaradiť do skupiny, ktorá naopak má právo meniť Vami vybrané alebo hoci všetky parametre tenkého klienta. Zaradenie používateľa do skupín je spravidla na základe mena v AD (active directory), čo je však modifikovateľné na základe reálnych potrieb a Vašich možností.
Teda nastavenie umožňuje plne kontrolovať konfiguráciu a stav tenkého klienta podľa potrieb, ktoré IT prostredia vytvára.

5. Odolnosť

Tenký klient je 100% odolný voči vírusom, malware a trójskym koňom. Tenkí klienti sa dodávajú s operačnými systémami, ako je napríklad ThinOS (Wyse S10,V10L), WindowsCE (Wyse S30, S30L, V30; Neoware C50, e90, e140, e370), Linux (Wyse S50, V50L, V50; Neoware C50, e90, e140, e370), ktoré sú z pohľadu vírusov málo atraktívne (Linux, WindowsCE) alebo vôbec nenapadnuteľné (Wyse ThinOS). Pre tieto operačné systémy neexistujú známe vírusy a teda sú z pohľadu ochrany voči bežným hrozbám odolné a nevyžadujú žiadnu dodatočnú ochranu.

6. Prevádzkové náklady

Tenký klient má nižšie náklady na prevádzku ako počítač.

Náklady na prevádzku zariadenia na sieti sú priame:

Náklady nepriame:

7. Flexibilita

Tenký klient je takmer rovnako flexibilný ako počítač. Operačný systém WinXPe, ktorý je jedným z možných operačných systémov tenkých klientov poskytuje de-facto rovnakú flexibilitu ako počítač s OS WinXP. Zariadenia majú možnosť doinštalácie HW a SW komponentov podľa potreby, doinštalácie SW aplikácií, ktoré je možné lokálne spúšťať a prevádzkovať bez centrálnych serverov. WinXP tenkí klienti sú mimoriadne flexibilní, pričom však ostávajú a pohľadu správy jednoduchší ako počítače.

Prečo HW tenkí klienti 2

Prečo HW tenkí klienti 3

Prečo HW tenkí klienti 4

Prečo HW tenkí klienti 5