- Citrix

Citrix

Prečo Citrix?

Deliver flexibility and control to transform work and keep business moving forward

Today???s organizations are pushing the limits of what???s possible, and IT is in a unique position to help do it. Ensure your people can work from anywhere, secure your apps and data, and prepare your organization to adopt new technology. When you???re ready to accelerate opportunity, we???ll deliver the solutions, flexibility and control to securely manage it all.

We can help you get digital transformation right the first time

Contact us ???


Citrix a TCX

TCX spolupracuje s Citrixom viac ako 10 rokov. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti z celého územia Slovenska, od malých po veľké spoločnosti. TCX verí v riešenia spoločnosti Citrix a používa ich denne aj pre svoje potreby. Napríklad tento text bol vytvorený na serveri Citrix XenApp s použitím tenkého klienta Wyse C10LE. Veríme nami predávaným technológiám a veríme, že nie je lepší spôsob ako zistiť výhody a nevýhody riešenia, než ich každodenne používať.
Sme presvedčení o správnosti používania technológie tenkých klientov, ale poznáme aj podmienky, kedy takéto riešenie nie je vhodné. Poraďte sa s nami a nájdite najrýchlejšiu cestu ku správnemu riešeniu.

Naše know-how:

TCX má tím odborníkov, ktorí sú každodenne v styku so zákazníkmi a ich problémami a pomáhajú im pri implementáciách riešení. Dbáme na ich vzdelanie a praktické skúsenosti, pričom každoročne obnovujeme certifikáty Citrix administátorov a Citrix Enterprise administrátorov. Z obchodného hľadiska TCX patrí do skupiny Gold Citrix solution providerov, čo znamená, že zamestnávame viacero Citrix Sales profesionálov, ktorí poznajú produkty, ich ceny a podmienky predaja.

Partnerské riešenia:

TCX kombinuje riešenia od Citrixu s riešeniami iných výrobcov, ako je Wyse, Alladin, Vasco, ActiveCard, HP, VMware a ďalšími.

SMS overenie:

TCX vybudovalo aj vlastné riešenie dvojfaktorového overenia používatelia pristupujúceho z internetu cez Citrix WebInterface formou SMS správy. SMS správa je zaslaná na mobilný aparát používateľa, pričom len správne zadanie obsahu SMS správy do WebInterface umožní korektné overenie. SMS overenie je bezpečné a najlacnejšie z používaných riešení.
1. Užívateľ sa prihlási na web interface, napríklad: https://citrix.spoločnosť.sk a. Prihlási sa prostredníctvom svojho AD mena a hesla:
2. Po pozitívnom overení používateľa sa zobrazí stránka požadujúca SMS kód, ktorý bol zaslaný používateľovi na jeho mobil (z SMS brány spoločnosti), ktorý má používateľ zapísaný v systéme
3. Užívateľ zadá SMS kód a po opätovnom preverení je mu zobrazený zoznam aplikácií a môže pracovať. Riešenie vyžaduje aby používateľ mal mobil a spoločnosť musí mať funkčnú SMS bránu.